10 απίστευτα γεγονότα για νυφίτσα

Τα γεγονότα της νυφίτσας περιλαμβάνουν αυτά τα θηλαστικά να είναι νυχτόβια, να γεννούν 30 κιτ ετησίως, να κάνουν πολεμικούς χορούς και το τρίχωμα τους να γίνεται λευκό το χειμώνα.