10 απίστευτα γεγονότα για τον Guppy

Τα γεγονότα Guppy περιλαμβάνουν πολλά χρώματα και σχήματα πτερυγίων. Είναι επίσης γνωστά ως το «εκατομμύριο ψάρι» ή το «ψάρι του ουράνιου τόξου».