Προτεινόμενο άρθρο: Γεωργία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα πρόβατα και χοίρους κρατούνται σε βρετανικές εκμεταλλεύσεις ή το προσωπικό που απασχολείται;

Αυτό το γράφημα, που παράγεται από livestock-trailer.co.uk , σας δίνει μια γρήγορη και εύκολη επισκόπηση σχετικά με ενδιαφέροντα γεγονότα και αριθμούς που απαρτίζουν τη γεωργική βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ενδιαφέροντα Άρθρα