Οι μεγαλύτεροι τυφώνες της δεκαετίας του 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ας εξερευνήσουμε τους μεγαλύτερους τυφώνες της δεκαετίας του 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες! Πόσοι ήταν εκεί; Τι κατηγορίες ήταν; Μάθετε εδώ!

Γιατί ήταν τόσο καταστροφικός ο τυφώνας Κατρίνα; Θα συμβεί ξανά;

Γιατί ο τυφώνας Κατρίνα ήταν τόσο καταστροφικός; Ας εξερευνήσουμε τους παράγοντες που έκαναν την Κατρίνα τόσο καταστροφική! Επιπλέον, θα συμβεί ξανά;